SIDSTE NYT
HOU PÅ FACEBOOK
STISYSTEMET I HOU
BUSSKURET I NØRREGADE
HANDICAPBAD PÅ MOLEN
DIVERSE PLANER & BILAG
VISIONSPLAN FOR HOU
VEDTÆGTER FOR SAMRÅDET
BESTYRELSEN
REPRÆSENTANTSKABET
REFERATER
FORSLAG og IDÉER
LINKS
ANDRE SAMRÅDEr Hou en del af Yderdanmark?

Det synes vi nok ikke selv, men en kendsgerning er det i hvert fald, at Hou efter kommunesammenlægningen ligger i den yderste periferi af en rigtig stor kommune. Vi vil gerne gøre noget for, at udviklingen ikke går forbi os eller hen over hovedet på os, og derfor har Hou Samråd taget initiativ til at få udarbejdet en visionsplan for byen, som alle borgere kan være med til at lave. Samrådet har indgået en aftale med konsulentfirmaet Grobund, der skal hjælpe os med at koordinere processen og siden udarbejde selve planen. Arbejdet kommer til at strække sig over et halvt års tid fra det indledende møde midt i juni til præsentationen af den færdige plan i november. I første omgang samler Hou Samråd formænd og næstformænd for byens mange foreninger til en grundig orientering om projektet og en foreløbig fastlæggelse af indsatsområder. Det bliver den 14. juni kl. 19.00 i Borgerhuset.

Siden holder vi et borgermøde for alle, der har lyst til at sætte deres præg på udviklingen i Hou fremover. Vil vi have flere turister til byen? Hvordan gør vi i så fald Hou mere attraktiv? Hvordan fremmer vi samarbejdet mellem de mange engagerede foreninger, vi har i byen? Hvordan sikrer vi skolen i en tid med besparelser og skolelukninger? Hvad sker der på havnen? Hvordan tiltrækker vi børnefamilier? Bør vi have flere arbejdspladser? Hvordan er det at blive gammel i Hou? Og at være ung? Kan vi gøre det bedre? Hvordan udnytter vi vores naturområder? Det er bare et lille udpluk af de mange spørgsmål, det kunne være relevant at få diskuteret igennem, og det vil alle Hou-boere få lejlighed til på det første store borgermøde søndag den 29. august, hvor vi starter med fælles frokost i Borgerhuset. Dagen skal munde ud i, at vi får nedsat en række arbejdsgrupper, som kan gå videre med de indsatsområder, vi i fællesskab får defineret. Der bliver hele eftermiddagen aktiviteter for børn, så forældrene med sindsro kan
deltage i arbejdet.

Arbejdsgrupperne kan få bistand af Grobund, der ligeledes arrangerer en byvandring med en arkitekt og byplanlægger, som med friske øjne vil kunne give deres syn på mulighederne i Hou. Skitsen til udviklingsplan vil blive fremlagt på et nyt borgermøde, hvor alle igen kan møde op og give deres mening til kende, inden Grobund færdiggør planen. Den endelige visionsplan vil blive præsenteret for borgere og politikere den 17. november.

Og hvad skal vi så med sådan en plan? Samrådet håber, at selve arbejdsprocessen vil skabe et positivt engagement i Hou's udvikling og trivsel, også hos borgere, der ikke på forhånd har så meget kontakt med foreningslivet. Vi får defineret vores udviklingsmuligheder og -ønsker på så forskellige områder som natur, kultur, fritid, erhvervsliv, bosætning og mange flere. Vi får fastlagt en prioriteret oversigt over projekter, vi kan arbejde videre med, og som hele byen kan bakke op om. Det vil gøre samarbejdet med offentlige myndigheder og private fonde lettere, så vi har bedre mulighed for at få vores ønsker for byen igennem. Og pengene til det hele? Hou Samråd har fået bevilget 125.000 kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje!

Hou Samråd opfordrer alle til at begynde at overveje, hvilke spørgsmål det er vigtigt at tage op i arbejdet med visionsplanen. Alle foreningsmedlemmer vil efter den 14. juni kunne få mange flere oplysninger fra deres formænd/næstformænd, ligesom man naturligvis altid er velkommen til at kontakte medlemmerne af Samrådet.


Visionsplan Hou (pdf-format)

Valid HTML
          4.01 Transitional