logo operahuset Hou
Samrådets portal med oplysninger om Hou
Maj 2019
Forsiden Hou Skole Hou Centerråd ♥ Hjertestarter
Hou Havn Hou Bådelaug Hou Jollelaug Hou Kajakklub
Brugsen i Hou Menighedsrådet Idrætsforeningen Vandværket
Galleri Hou Den lille Kreative Hous Vilde Vikinger Borgerforeningen
HBA's Venner Filmen om Hou
Hou Batteri Bytur i Hou
Hou på Facebook Køreplan linie 176 Hvor er Hou? Vejret i Hou
Første etape af stisystemet er taget i brug

Et af ønskerne i visionsplanen med Hou var at få anlagt en sti mellem Hou Skole og Borgerhuset med en udløber til Hugdrupgaard. Der er traditionelt mange fodgængere og cyklister, der smutter den vej op til Borgerhuset fra Nørregade og Skolevej, men den gamle græsvej var kun farbar i omkring halvdelen af året, da den hurtigt blev omdannet til et mudret søle efter kort tids regn. Første etape mellem skolen og Borgerhuset er nu afsluttet og taget i brug, og trafikken ventes at vokse, efterhånden som folk finder ud af, at vi har fået en fin sti, der ikke forventes at lade sig slå ud af regnvejr. Den er belagt med stenmel, der kan holde til lidt af hvert. Stien mellem Hugdrupgaard og hovedstien bliver medmentlig mindre trafikeret og bliver belagt med træfliis.

Stien har kostet 250.000 kr., som Samrådet har søgt af Aalborg Kommunes pulje til Bymedskønnelse og Udvikling, og Aalborg Kommunes afdeling Park & Natur har stået for anlæggelsen. Anden etape af stisystemet ventes etableret i løbet af efteråret.

Herunder et kort, som i grove træk viser stisystemets placering
(kan klikkes større):