SIDSTE NYT
HOU PÅ FACEBOOK
STISYSTEMET I HOU
BUSSKURET I NØRREGADE
HANDICAPBAD PÅ MOLEN
DIVERSE PLANER & BILAG
VISIONSPLAN FOR HOU
VEDTÆGTER FOR SAMRÅDET
BESTYRELSEN
REPRÆSENTANTSKABET
REFERATER
FORSLAG og IDÉER
LINKS
ANDRE SAMRÅD27. juni 2018.

Hou Borgerforening er nedlagt.

Referatet fra generalforsamlingen d. 12.juni 2018 i
"Borgerforeningen for Hou og Omegn af 17. februar 1919"
kan findes og downloades HER.

Beslutningen indebærer bl.a.:

Ingen flagning i byen på konfirmations- og helligdage
Ingen julebelysning i december
Ingen repræsentation i Hou Samråd eller deltagelse i øvrige arrangementer.

Hou Batteri vil dog fortsat bestå med skanse, kanoner og fugletårn, idet den nedsatte bobestyrelse vil søge anlægget nødtørftigt vedligeholdt.

Valid HTML
          4.01 Transitional