logo operahuset Hou
Samrådets portal med oplysninger om Hou
Maj 2019
Forsiden Hou Skole Hou Centerråd ♥ Hjertestarter
Hou Havn Hou Bådelaug Hou Jollelaug Hou Kajakklub
Brugsen i Hou Menighedsrådet Idrætsforeningen Vandværket
Galleri Hou Den lille Kreative Hous Vilde Vikinger Borgerforeningen
HBA's Venner Filmen om Hou
Hou Batteri Bytur i Hou
Hou på Facebook Køreplan linie 176 Hvor er Hou? Vejret i Hou10. april 2019.


Den nye undersøgelse af houboernes forhold til havnen er nu udkommet. Det er et fremragende stykke arbejde og et fint grundlag for at gøre vores havn mere attraktiv for især de unge, skolen og turisterne. Men også hvorledes man kan gøre havnen mere central i alle houboernes daglige liv, idet mange har givet udtryk for, at havnen opleves som 'lukket', ja endog som et 'indspist' miljø. Læs selv rapporten HER.


1. april 2019.


Der har desværre været nogle misforståelser vedrørende opslagene på nærværende hjemmeside og på Brugsens informationsskærm. Begge dele skulle nu være oppe at køre igen.


18. marts 2019.

Repræsentantskabet har holdt sit årlige møde og der er sket ændringer i vedtægterne og udskiftninger i bestyrelsen. Referat fra mødet er offentliggjort her.


12. marts 2019.


Det er ikke hver dag, der åbnes en ny butik i Hou. Men nu har Lasse Østergaard etableret sig med en lille hobbybutik, hvor han fører allehånde americana, såsom nummerplader - der er ikke så lidt festligere end de danske og de (E)Udanske, - skilte og diverse andre, typisk amerikanske effekter.

Lasses butik kan findes på Skolevej 1 og på hans Hjemmeside.

 


19. februar 2019.

housiden.dk nedlægges

På grund af manglende interesse for at vedligeholde housiden.dk , samt borgernes manglende deltagelse i at siden skal være et fælles medie for Houboerne, påtænkes domænet med udgang af betalingsperioden for domænet den 29/3-2019 at blive lukket.
Domænet kan ifølge aftale med Hou Samråd, overtages inden lukning, uden beregning af repræsentanter for Hou Samråd.

Ronald Hoplen.

10. februar 2019.
Hou Borgerforening søges genskabt:

Se HER


27. juni 2018.
Hou Borgerforening er nedlagt.

Referatet fra generalmedsamlingen d. 12.juni 2018 i "Borgerforeningen med Hou og Omegn af 17. februar 1919" kan findes og downloades HER.
Beslutningen indebærer bl.a.:

Ingen flagning i byen på konfirmations- og helligdage
Ingen julebelysning i december
Ingen repræsentation i Hou Samråd eller deltagelse i øvrige arrangementer.

Hou Batteri vil dog medtsat bestå med skanse, kanoner og fugletårn, idet den nedsatte bobestyrelse vil søge anlægget nødtørftigt vedligeholdt.